+30 6977 32 83 47 info@vangelispertesis.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία του απορρήτου σας είναι βασική μας προτεραιότητα. Για αυτό τον λόγο έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου, η οποία καλύπτει την σχετική πολιτική μας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ήτοι το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λπ.), που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται  να καταχωρηθούν ή επεξεργασθούν από την ιστοσελίδα της «VANGELISPERTESIS.COM» είναι τα εξής: Όνομα., Επώνυμο, Ιδιότητα – Επάγγελμα, Εταιρία, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail

Δεν πραγματοποιείται συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας σχετική με ερωτήσεις υποστήριξης και κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Επίσης υφίστανται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όπως  πληροφορίες που στέλνονται από τον υπολογιστή των επισκεπτών, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιούν για να έχουνε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της «VANGELISPERTESIS.COM» (υπό την άνω ευρεία έννοια) θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, για τις πράξεις επεξεργασίας αυτές, δε, νομική βάση επεξεργασίας είναι η παροχή συγκατάθεσης (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ) εκ μέρους των χρηστών,  η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από τη στιγμή που αυτός προβαίνει στη χρήση της ιστοσελίδας.  Η συγκατάθεση αυτή ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη και από συνδεδεμένες με την «VANGELISPERTESIS.COM» επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της «VANGELISPERTESIS.COM» σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η «VANGELISPERTESIS.COM» δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται στην ιστοσελίδα της «VANGELISPERTESIS.COM» για όσο χρόνο απαιτείται για την απάντηση των ερωτημάτων των επισκεπτών και την υποστήριξη αυτών.  Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να επιλέξει την διακοπή της λήψης ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της «VANGELISPERTESIS.COM», μέσω της υπο-σελίδας https://vangelispertesis.com/privacy-tools/ .

Η «VANGELISPERTESIS.COM» δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάσει ή κατ’ άλλο τρόπο γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης κάποιας εντολής, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο, τηρώντας τα οριζόμενα στον όρο αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση ή/και γνωστοποίηση αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής από αυτό το τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η «VANGELISPERTESIS.COM» αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεσμεύσει συμβατικά τον τρίτο, στον οποίο θα αναθέσει, εν όλω ή εν μέρει, την εκτέλεση της εντολής ότι δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, καθώς και ότι η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα μετά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.), που εκδίδεται από την ΑΠΔΠΧ αποκλειστικώς και μόνον για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Η «VANGELISPERTESIS.COM» δεσμεύεται ότι σε σχέση με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία τους, ιδίως των κινδύνων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών δεδομένων, που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Απορρήτου και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.
 • Το δικαίωμα διαγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της και το οποίο έχει πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της «VANGELISPERTESIS.COM» και πάντα στο αναγκαίο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Η «VANGELISPERTESIS.COM» υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της, το οποίο έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της «VANGELISPERTESIS.COM», εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή του κράτους μέλους.

Η «VANGELISPERTESIS.COM» υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Η τήρηση εκ μέρους της «VANGELISPERTESIS.COM» εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ασφάλεια επεξεργασίας.

Για ερωτήσεις/σχόλια σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βαγγέλη Περτέση στη διεύθυνση info@vangelispertesis.com (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Data Protection Officer)

 

 

 

Privacy Policy

is committed to safeguarding your privacy. Contact us at info@vangelispertesis.com if you have any questions or problems regarding the use of your Personal Data and we will gladly assist you.

By using this site or/and our services, you consent to the Processing of your Personal Data as described in this Privacy Policy.

Table of Contents

 1. Definitions used in this Policy
 2. Data protection principles we follow
 3. What rights do you have regarding your Personal Data
 4. What Personal Data we gather about you
 5. How we use your Personal Data
 6. Who else has access to your Personal Data
 7. How we secure your data
 8. Information about cookies
 9. Contact information

Definitions

Personal Data – any information relating to an identified or identifiable natural person.
Processing – any operation or set of operations which is performed on Personal Data or on sets of Personal Data.
Data subject – a natural person whose Personal Data is being Processed.
Child – a natural person under 16 years of age.
We/us (either capitalized or not) –

Data Protection Principles

We promise to follow the following data protection principles:

 • Processing is lawful, fair, transparent. Our Processing activities have lawful grounds. We always consider your rights before Processing Personal Data. We will provide you information regarding Processing upon request.
 • Processing is limited to the purpose. Our Processing activities fit the purpose for which Personal Data was gathered.
 • Processing is done with minimal data. We only gather and Process the minimal amount of Personal Data required for any purpose.
 • Processing is limited with a time period. We will not store your personal data for longer than needed.
 • We will do our best to ensure the accuracy of data.
 • We will do our best to ensure the integrity and confidentiality of data.

Data Subject’s rights

The Data Subject has the following rights:

 1. Right to information – meaning you have to right to know whether your Personal Data is being processed; what data is gathered, from where it is obtained and why and by whom it is processed.
 2. Right to access – meaning you have the right to access the data collected from/about you. This includes your right to request and obtain a copy of your Personal Data gathered.
 3. Right to rectification – meaning you have the right to request rectification or erasure of your Personal Data that is inaccurate or incomplete.
 4. Right to erasure – meaning in certain circumstances you can request for your Personal Data to be erased from our records.
 5. Right to restrict processing – meaning where certain conditions apply, you have the right to restrict the Processing of your Personal Data.
 6. Right to object to processing – meaning in certain cases you have the right to object to Processing of your Personal Data, for example in the case of direct marketing.
 7. Right to object to automated Processing – meaning you have the right to object to automated Processing, including profiling; and not to be subject to a decision based solely on automated Processing. This right you can exercise whenever there is an outcome of the profiling that produces legal effects concerning or significantly affecting you.
 8. Right to data portability – you have the right to obtain your Personal Data in a machine-readable format or if it is feasible, as a direct transfer from one Processor to another.
 9. Right to lodge a complaint – in the event that we refuse your request under the Rights of Access, we will provide you with a reason as to why. If you are not satisfied with the way your request has been handled please contact us.
 10. Right for the help of supervisory authority – meaning you have the right for the help of a supervisory authority and the right for other legal remedies such as claiming damages.
 11. Right to withdraw consent – you have the right withdraw any given consent for Processing of your Personal Data.

Data we gather

Information you have provided us with
This might be your e-mail, name, business address etc – mainly information that is necessary for contacting you in relation to your query on one or more services or to enhance your customer experience with us. We save the information you provide us with in order for you to comment or perform other activities on the website. This information includes, for example, your name and e-mail address.

Information automatically collected about you
This includes information that is automatically stored by cookies and other session tools. For example, your shopping cart information (if any), your IP address, your shopping history (if there is any) etc. This information is used to improve your customer experience. When you use our services or look at the contents of our website, your activities may be logged.

Information from our partners
We gather information from our trusted partners with confirmation that they have legal grounds to share that information with us. This is either information you have provided them directly with or that they have gathered about you on other legal grounds. See the list of our partners here.

Publicly available information
We might gather information about you that is publicly available.

How we use your Personal Data

We use your Personal Data in order to:

 • provide our service to you. This includes for example registering your account; providing you with other products and services that you have requested; providing you with promotional items at your request and communicating with you in relation to those products and services; communicating and interacting with you; and notifying you of changes to any services.
 • enhance your customer experience;
 • fulfil an obligation under law or contract;

We use your Personal Data on legitimate grounds and/or with your Consent.

On the grounds of entering into a contract or fulfilling contractual obligations, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to identify you;
 • to provide you a service or to send/offer you a product;
 • to communicate either for sales or invoicing;

On the ground of legitimate interest, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you personalized offers* (from us and/or our carefully selected partners);
 • to administer and analyse our client base (purchasing behaviour and history) in order to improve the quality, variety, and availability of products/ services offered/provided;
 • to conduct questionnaires concerning client satisfaction

As long as you have not informed us otherwise, we consider offering you products/services that are similar or same to your purchasing history/browsing behaviour to be our legitimate interest.

With your consent we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you newsletters and campaign offers (from us and/or our carefully selected partners);
 • for other purposes we have asked your consent for

We Process your Personal Data in order to fulfil obligation rising from law and/or use your Personal Data for options provided by law. We reserve the right to anonymise Personal Data gathered and to use any such data. We will use data outside the scope of this Policy only when it is anonymised. We save your billing information and other information gathered about you for as long as needed for accounting purposes or other obligations deriving from law, but not longer than six months.

We might process your Personal Data for additional purposes that are not mentioned here, but are compatible with the original purpose for which the data was gathered. To do this, we will ensure that:

 • the link between purposes, context and nature of Personal Data is suitable for further Processing;
 • the further Processing would not harm your interests and
 • there would be appropriate safeguard for Processing.

We will inform you of any further Processing and purposes.

Who else can access your Personal Data

We do not share your Personal Data with strangers. Personal Data about you is in some cases provided to our trusted partners in order to either make providing the service to you possible or to enhance your customer experience. We share your data with:

Our processing partners:

 • Google Analytics

Our business partners:

 • Google Analytics

Connected third parties:

 • Mailchimp

We only work with Processing partners who are able to ensure adequate level of protection to your Personal Data. We disclose your Personal Data to third parties or public officials when we are legally obliged to do so. We might disclose your Personal Data to third parties if you have consented to it or if there are other legal grounds for it.

How we secure your data

We do our best to keep your Personal Data safe.  We use safe protocols for communication and transferring data (such as HTTPS). We use anonymising and pseudonymising where suitable. We monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks. We also Use Akismet Anti-spam software.

Even though we try our best we can not guarantee the security of information. However, we promise to notify suitable authorities of data breaches. We will also notify you if there is a threat to your rights or interests. We will do everything we reasonably can to prevent security breaches and to assist authorities should any breaches occur.

If you have an account with us, note that you have to keep your username and password secret.

Children

We do not intend to collect or knowingly collect information from children. We do not target children with our services.

Cookies and other technologies we use

We use cookies and/or similar technologies to analyse customer behaviour, administer the website, track users’ movements, and to collect information about users. This is done in order to personalise and enhance your experience with us.

A cookie is a tiny text file stored on your computer. Cookies store information that is used to help make sites work. Only we can access the cookies created by our website. You can control your cookies at the browser level. Choosing to disable cookies may hinder your use of certain functions.

We use cookies for the following purposes:

 • Necessary cookies – these cookies are required for you to be able to use some important features on our website, such as logging in. These cookies don’t collect any personal information.
 • Functionality cookies – these cookies provide functionality that makes using our service more convenient and makes providing more personalised features possible. For example, they might remember your name and e-mail in comment forms so you don’t have to re-enter this information next time when commenting.
 • Analytics cookies – these cookies are used to track the use and performance of our website and services
 • Advertising cookies – these cookies are used to deliver advertisements that are relevant to you and to your interests. In addition, they are used to limit the number of times you see an advertisement. They are usually placed to the website by advertising networks with the website operator’s permission. These cookies remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

You can remove cookies stored in your computer via your browser settings. Alternatively, you can control some 3rd party cookies by using a privacy enhancement platform such as optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. For more information about cookies, visit allaboutcookies.org.

We use Google Analytics to measure traffic on our website. Google has their own Privacy Policy which you can review here. If you’d like to opt out of tracking by Google Analytics, visit the Google Analytics opt-out page.

Contact Information

Vangelispertessis.com  Supervisory Authority – info@vangelispertesis.com Βαγγέλης Περτέσης

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to make change to this Privacy Policy.